Η εμπαγλιφλοζίνη επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου στο διαβήτη

2798

Νεότερα δεδομένα από τη μελέτη EMPA-REG OUTCOME με την εμπαγλιφλοζίνη, που είναι αναστολέας των συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης, δείχνουν οτι το φάρμακο μείωσε σημαντικά την επιδείνωση της νεφροπάθειας κατά 39% σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης παρέμεινε σταθερός, αντίθετα από τη συγκριτική ομάδα στην οποία υπήρχε η αναμενόμενη σταδιακή μείωση.

Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα με διαβήτη τύπου 2 με ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος και υπολογιζόμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης άνω του 30 ml/min/1.73 m2.

Το όφελος αυτό στη νεφρική λειτουργία παρουσιάστηκε νωρίς και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Επίσης, αυτό το όφελος παρατηρήθηκε και στις 2 δόσεις που χορηγήθηκε η εμπαγλιφλοζίνη (10 και 25 mg ημερησίως). Σημαντική μείωση παρουσιάστηκε στη νέα εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας κατά 38% στα άτομα που έπαιρναν εμπαγλιφλοζίνη. Η νεφρική νόσος είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Παρουσιάζεται τελικά στο 35% αυτών, ενώ το 44% των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι άτομα με διαβήτη κυρίως τύπου 2.

Η μείωση του απόλυτου κινδύνου όμως ήταν μικρή ενώ η μελέτη διήρκεσε μόνο 3 χρόνια, έτσι δεν ξέρουμε τι γίνεται μακροχρόνια. Παρ’ όλα αυτά τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν μεγάλη έκπληξη για δυο λόγους: ο πρώτος είναι ότι τα εκπληκτικά αποτελέσματα προέρχονται από ένα φάρμακο του οποίου η δράση είναι μειωμένη σε άτομα με νεφρική δυσλειτουργία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πέρασαν 15 χρόνια για να δούμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα μετά τα φάρμακα αποκλεισμού του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Φαίνεται ότι η εμπαγλιφλοζίνη μειώνει την ενδοσπειραματική πίεση και βελτιώνει την υπερδιήθηση στα άτομα με διαβήτη και μέσω αυτών των μηχανισμών πιστεύεται ότι προστατεύει τους νεφρούς. Το φάρμακο αυτό μειώνει την επαναρρόφηση γλυκόζης από τους νεφρούς, προκαλεί γλυκοζουρία και μειώνει τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ενώ έχει και τα πρόσθετα οφέλη της μείωσης του βάρους σώματος και της μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Στην ίδια μελέτη η εμπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα αποτελέσματα αυτά είχαν δημοσιευτεί το 2015.

Βιβλιογραφία

Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:323­334