Η σεμαγλουτίδη μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2

1929
Syringe with drugs for diabetes treatment

Ακόμη ένας αγωνιστής του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου, η σεμαγλουτίδη μείωσε τα καρδιαγγειακά επεισόδια σε μια μεγάλη μελέτη. Τα αντιδιαβητικά φάρμακα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (εξενατίδη, λιραγλουτίδη, λισιξενατίδη, σεμαγλουτίδη) μειώνουν αποτελεσματικά τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και παράλληλα επιτυγχάνουν ελαφρά μείωση του βάρους και της αρτηριακής πίεσης.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη SUSTAIN-6 (SemaglutideandCardiovascularOutcomesinPatientswithType 2 Diabetes) συμμετείχαν 3297 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 83% των ασθενών είχαν ήδη στην έναρξη της μελέτης καρδιαγγειακή νόσο, νεφρική νόσο ή και τα δυο.. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μια υποδόρια ένεση 0.5 ή 1 mgεβδομαδιαίως του φαρμάκου σεμαγλουτίδη (δεν κυκλοφορεί ακόμη στην αγορά) είχαν 26% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων (κύριο καταληκτικό σημείο ο συνδυασμός εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου από καρδιαγγειακό νόσημα) σε παρακολούθηση 2 ετών. Υπήρχε σημαντική μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 39%, ενώ η μείωση των εμφραγμάτων κατά 26% δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.

Η χορήγηση του φαρμάκου επέφερε επίσης σημαντική και διαρκή μείωση των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).

Παραδόξως, υπήρχε αύξηση της αμφιβληστροειδοπάθειας στην ομάδα ασθενών που έλαβε σεμαγλουτίδη. Μια πιθανή εξήγηση είναι η ταχεία μείωση της γλυκόζης σε άτομα που ήδη είχαν αμφιβληστροειδοπάθεια στην έναρξη της μελέτης, χωρίς όμως να έχει διασαφηνιστεί η αιτία αυτού του φαινομένου.

Η σεμαγλουτίδη είναι ο δεύτερος κατά σειρά αγωνιστής του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου (GLP-1 ανάλογο) που μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια μετά τη λιραγλουτίδη στη μελέτη LEADER (βλέπε σχετικό άρθρο). Ως γνωστόν, τα άτομα με διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια. Και στις 2 αυτές μελέτες παρατηρήθηκε αύξηση της καρδιακής συχνότητας στους ασθενείς που έλαβαν GLP-1 ανάλογο, κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι κοινή ιδιότητα των φαρμάκων αυτής της κατηγορίας.

Βιβλιογραφία

Steven P. Marso, et al. for the SUSTAIN-6 Investigators. N Engl J Med. 2016 Sep 15

( http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1607141 )