Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας (Ε.Ε.Κ.Υ.) αποτελεί μετεξέλιξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης (Ε.Ε.Μ.Υ.)

Μετά την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων των Ελληνικών Εταιρειών που είχαν ως αντικείμενο την Υπέρταση στη νέα ” Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης”, η Ε.Ε.Μ.Υ αποφάσισε να αλλάξει στόχους, και για το λόγο αυτό, τροποποίησε το καταστατικό της προσανατολιζόμενη στην προαγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Τα μέλη της ΕΕΜΥ παραμένουν μέλη της νέας εταιρείας.

Η μητρική εταιρεία Ε.Ε.Μ.Υ. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987.

Προήλθε από την Ομάδα Μελέτης της Υπέρτασης (Greek Hypertension Study Group) που με αρχικό πυρήνα το Ερευνητικό Υπερτασικό Ιατρείο της Α΄ Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε από το 1978, συνεργαστεί με μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και άλλους ενδιαφερόμενους από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 1987 η Ομάδα Μελέτης της Υπέρτασης είχε οργανώσει στην Ελλάδα δορυφορικό συμπόσιο του 3ου Ευρωπαϊκού συνεδρίου Υπέρτασης με προέδρους τους Ν. Β. Καρατζά, P. Sleight και A. Zanchetti και τίτλο «Αντιμετώπιση της Υπέρτασης: Σύγχρονες Απόψεις» (Hypertension Care Update). Η διεθνής αυτή συνάντηση, η πρώτη για την υπέρταση στην Ελλάδα, συγκέντρωσε μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κλάδου από την Ευρώπη, την βόρεια Αμερική και την Αυστραλία και έκανε την Ελλάδα γνωστή στο εξωτερικό στο χώρο αυτό.

Το καταστατικό της Ε.Ε.Μ.Υ., τροποποιημένο ως προς την επωνυμία και τους σκοπούς της, παραμένει το ίδιο και για την Ε.Ε.Κ.Υ.

Ιδρυτικά μέλη της μητρικής εταιρείας ήταν οι Νικόλαος Β. Καρατζάς, Δημήτριος Ε. Παπαδογιάννης, Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης, Γιώργος Α. Παπαζάχος, Χαράλαμπος Σταθάκης, Αθανάσιος Αίσωπος, Γεώργιος Σταματέλος, Γρηγόρης Βοσνίδης, Αθανάσιος Αγραφιώτης, Φώτης Παυλάτος, Ευάγγελος Ζήμαλης, Αντώνιος Μπίλλης, Αντώνιος Γουλιάρης, Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Άρης Ευστρατόπουλος, Νικόλαος Παπαγαλάνης, Πέτρος Χατζηνικολάου, Δημήτριος Κοντογιάννης, Αστέριος Καραγιάννης, Χρύσανθος Ζαμπούλης, Στέλλα Δούμα, Κώστας Σιαμόπουλος και Αθανάσιος Μπενέτος. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους Ν. Β. Καρατζά (πρόεδρο), Α. Ευστρατόπουλο (αντιπρόεδρο), Α. Μπίλλη (γραμματέα), Δ. Παπαδογιάννη (ταμία), Α. Καραγιάννη (μέλος), Θ. Μουντοκαλάκη (μέλος).

Εξ αρχής, κύρια δραστηριότητα της Ε.Ε.Μ.Υ. υπήρξε η εκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών στην υπέρταση.

Η πρώτη της εκπαιδευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαϊου 1988 και είχε τον χαρακτήρα προσυνεδριακού συμποσίου στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Έκτοτε, η Ε.Ε.Μ.Υ. διοργάνωνε τακτικά κάθε χρόνο ένα σεμινάριο δορυφορικό του Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, που από το 1992 αναφέρεται με το όνομα «Εαρινό Σεμινάριο». Από το 1990, η Εταιρεία διοργάνωνε κάθε χρόνο σειρά μηνιαίων μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, με τίτλο “Υπέρταση – Θεωρία και Πράξη”. Τα σεμινάρια αυτά συνεχίζονται από τη νέα Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης και όπως είχε προσδιοριστεί από την αρχή, αποσκοπούν «στη μετάδοση βασικών γνώσεων και την ανάπτυξη θεμελιωδών αντιλήψεων για την υπέρταση, ως προϋπόθεση για την ορθή κρίση και αξιολόγηση των σχετικών ιατρικών αποφάσεων στην κλινική πράξη».

Η φιλοσοφία και η εμπειρία της εικοσιπεντάχρονης δραστηριότητας της Ε.Ε.Μ.Υ. εμπνέει και καθοδηγεί την νέα προσπάθεια για την προαγωγή της Καρδιαγγειακής Υγείας.

Μπορείτε να δείτε το site της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης εδώ.