Καρατζάς Νικόλαος

karatzasΚαρδιολόγος

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκήθηκε στην παθολογία σε νοσοκομεία της Αγγλίας και στην καρδιολογία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Οξφόρδης. Έλαβε το δίπλωμα Doctor of Philosophy (Κολλέγιο Linacre) και ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Τμήμα του «Regius Professor of Medicine» υπό τον πρωτοπόρο μελετητή της υπέρτασης George Pickering. Υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στον Άγιο Φραγκίσκο στο Cardiovascular Research Institute υπό τoν Julius Comroe, στον τομέα καρδιολογίας υπό τον Maurice Sokolow και ήταν αναπληρωτής του Διευθυντή του αιμοδυναμικού εργαστηρίου Malcolm McIlroy.
Στην Ελλάδα εργάστηκε ως Υφηγητής και Προϊστάμενος Καρδιολόγος στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική υπό τον Γεώργιο Δαϊκο και ίδρυσε στο Λαϊκό Νοσοκομείο το πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο Υπέρτασης καθώς και το Ερευνητικό Καρδιολογικό Εργαστήριο. Έγινε Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου και στη συνέχεια Διευθυντής του Τμήματος Υπέρτασης και της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ιδιωτικού Νοσοκομείου «Υγεία».
Στην Αγγλία και την Αμερική ασχολήθηκε ερευνητικά και δημοσίευσε κυρίως πάνω την φυσιολογία της πνευμονικής κυκλοφορίας.
Στην Ελλάδα έκανε την πρώτη απογραφική μελέτη κατανομής της αρτηριακής πίεσης σε Ελληνικό πληθυσμό σε δείγμα 5000 κατοίκων της Βοιωτίας και Θεσσαλίας και έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν την ίδια κατανομή με άλλους δυτικούς πληθυσμούς (Διατριβή Ε. Ζημάλη) και για πρώτη φορά εξασφάλισε τη συμμετοχή της Ελλάδος σε πολυκεντρική θεραπευτική μελέτη υπέρτασης (μελέτη ΗΑΡΡΗΥ). Συγκρότησε από τη δεκαετία του ΄70 την Ομάδα Μελέτης Υπέρτασης που αποτέλεσε πρόδρομο της ΕΕΜΥ.
Είναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών: International Society of Hypertension, Council on High Blood Pressure Research of the American Heart Association, Council on Epidemiology and Prevention (International Society and Federation of Cardiology), European Society of Cardiology. Είναι Fellow of the American College of Cardiology.
Νοσοκομείο «Υγεία»,
151 23 Μαρούσι
nbk@otenet.gr

Tηλ.: 210 6867168
Fax: 210 6464678