Μαστοραντωνάκης Στυλιανός

mastorantonakis

Ιατρός Παθολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Υγείας

Προϋπηρεσία:

  • 2009-2011 Επίτιμος Κλινικός και Ερευνητικός Συνεργάτης. National Heart and Lung Institute, Faculty of Medicine, London
  • 2008-2009 Επιστημονικός Συνεργάτης. International Center for Circulatory Health (ICCH), Imperial College/St. Mary’s Hospital, London.
  • 2003-2004 Κλινικός και Ερευνητικός Συνεργάτης. Κέντρο Υπέρτασης. Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΣ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Σωτηρία.

Κλινικό ενδιαφέρον: Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου

Ερευνητικό ενδιαφέρον: Αρτηριακή υπέρταση

 

Επικοινωνία: Τηλ. 210 686 7060

Κινητό 6982 444409

Email smastorantonakis@hygeia.gr

Επιλογή δημοσιεύσεων:

  • Sever PS, Poulter NR, Mastorantonakis S, Chang CL, Dahlof B, Wedel H; On behalf of the ASCOT Investigators. Coronary heart disease benefits from blood pressure and lipid-lowering. Int J Cardiol. 2009 Jun 26;135(2):218-22
  • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Intraindividual reproducibility of blood pressure surge upon rising after nighttime sleep and siesta. Hypertens Res. 2008 Oct;31(10):1859-64.
  • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Morning blood pressure surge: The reliability of different definitions. Hypertens Res. 2008 Aug;31(8):1589-94.
  • Stergiou G, Argyraki K, Moyssakis I, Mastorantonakis S, Achimastos A, Karamanos V, Roussias L. Home blood pressure is as reliable as ambulatory blood pressure in predicting target-organ damage in hypertension. Am J Hypertens. 2007 Jun;20(6):616-2.
  • Karotsis A, Symeonidis A, Mastorantonakis S, Stergiou G; Home-Di-Plus Study Group. Additional antihypertensive effect of drugs in hypertensive subjects uncontrolled on diltiazem monotherapy: a randomized controlled trial using office and home blood pressure monitoring. Clin Exp Hypertens. 2006 Oct;28(7):655-62.
  • Stergiou G, Efstathiou S, Alamara C, Mastorantonakis S, Roussias L. Home or self blood pressure measurement? What is the correct term? J Hypertens. 2003 Dec;21(12):2259-64.

Efstathiou S,  Tsioulos D, Zaharos I, Tsiakou A,  Mitromaras A, Mastorantonakis S, Pefanis A, Mountokalakis T. A new classification tool for clinical differentiation between haemorrhagic and ischaemic stroke. J Intern Med. 2002 Aug;252(2):121-9.