Οι υψηλές δόσεις στατινών υπερτερούν σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο

2219

Η θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς με εκδηλωμένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο έχει τεκμηριωμένη αξία και χρησιμοποιείται ευρέως παντού, όπως και στη χώρα μας. Ωστόσο η απαραίτητη δοσολογία είναι το ζητούμενο.

Δεδομένα από τη μεταανάλυση της συνεργασίας των ερευνητών χοληστερίνης (Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators)1 υποστηρίζουν τις υψηλές δόσεις στατινών, τις οποίες και οι συστάσεις του 2013 του Αμερικάνικου Κολλεγίου και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας έχουν επίσης υιοθετήσει2.

Παρόλα αυτά, στην πράξη λίγοι είναι οι ασθενείς σε υψηλές δόσεις. Ακόμα και στα εξιτήρια ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, η αναγραφόμενη δόση στατινών είναι συνήθως μικρή έως μέτρια, πιθανώς από το φόβο παρενεργειών. Οι συστάσεις πάντως υποστηρίζουν τις υψηλές δόσεις ανεξάρτητα από τις τιμές της LDL χοληστερόλης που επιτυγχάνονται.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο JAMA αναδρομική μελέτη που στηρίχθηκε σε πάνω από μισό εκατομμύριο ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο των Νοσοκομείων Απομάχων της Αμερικής3. Συσχετίστηκαν οι δοσολογίες των συνταγών των προηγούμενων 6 μηνών με τη θνησιμότητα ενός έτους. Διαπιστώθηκε μια κλιμακωτή διαφορά στη θνησιμότητα ανάμεσα στις ομάδες υψηλής, μεσαίας, χαμηλής και μηδενικής δοσολογίας στατίνης. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές και υπήρχε μικρό αλλά στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης στην ομάδα μεγίστων δόσεων που αφορούσε κάθε ασθενή ηλικίας 76 έως 84 ετών.
Παρότι η μελέτη ήταν αναδρομική αρχείων και όχι προοπτική τυχαιοποιημένη, τα αποτελέσματα προσθέτουν σημαντικά επιχειρήματα για την υψηλή δοσολογία στατινών σε εκδηλωμένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Βιβλιογραφία

1.    Baigent  C, Keech  A, Kearney  PM,  et al. Cholesterol Treatment Trialists’  CTT) Collaborators.  Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366(9493):1267-1278.

2.    Stone  NJ, Robinson  JG, Lichtenstein  AH,  et al. American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines.  2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;63(25, pt B):2889-2934.

3.    F Rodriguez, DJ Maron, JW Knowles, et al. Association Between Intensity of Statin Therapy and Mortality in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease  JAMA Cardiol. Published online November 9, 2016. doi:10.1001/jamacardio.2016.4052