Σοβαροί τραυματισμοί από έκρηξη ηλεκτρονικών τσιγάρων

2455

Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου τελευταία αυξάνει ανάμεσα στους νυν, τους πρώην καπνιστές αλλά και σε αυτούς που δεν κάπνισαν ποτέ παρότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητά του ως μέσο διακοπής του καπνίσματος. Οι μέχρι σήμερα ελάχιστες τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά και οι μελέτες παρατήρησης έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν παρόμοιο μεταξύ τους σχεδιασμό: αποτελούνται από τη γεννήτρια αερίου, τον αισθητήρα ροής, τη μπαταρία και τη δεξαμενή αποθήκευσης του υγρού. Πολλοί χρήστες δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξή της ή την έκρηξή της.

Σε πρόσφατη δημοσίευση περιγράφονται 15 περιπτώσεις τραυματισμού σε ισάριθμους ασθενείς από έκρηξη της μπαταρίας του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αρχικά αυτές οι εκρήξεις εθεωρούντο σπάνιες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να περιγράφονται και να δημοσιεύονται αρκετές.

Οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί ήταν επί το πλείστον εγκαύματα από φωτιά, χημικά εγκαύματα και τραυματισμοί από έκρηξη. Τα τραύματα των ασθενών εντοπίζοντο στο πρόσωπο, τα χέρια ή τη μηροβουβωνική χώρα με σοβαρές αισθητικές και λειτουργικές συνέπειες. Οι τραυματισμοί από έκρηξη είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια οδόντων, τραυματική δυσμορφία είτε εκτεταμένη απώλεια μαλακών ιστών.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να γνωρίζουν αυτούς τους ανησυχητικούς κινδύνους αλλά και οι εταιρείες που τα παράγουν θα πρέπει να φροντίσουν για ένα πιο ασφαλή σχεδιασμό αυτών των συσκευών.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1608478