Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας έχει στόχο την επιμόρφωση γιατρών και κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί και η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων του κοινού και των γιατρών σε ζητήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων .

Η συχνότερή αιτία θανάτου και αναπηρίας ενηλίκων στη χώρα μας, όπως και σε όλο το δυτικό κόσμο, είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Kύρια αίτια τα εμφράγματα μυοκαρδίου και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Παρά τις τεράστιες προόδους στη θεραπευτική αντιμετώπιση, τα νοσήματα αυτά, συνεχίζουν να είναι καταστροφικά με υψηλή θνησιμότητα και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Η πρόληψη παραμένει επομένως κυρίαρχη στην αντιμετώπισή τους. Σήμερα γνωρίζουμε πολλά για τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης των νοσημάτων αυτών. Κυρίαρχοι τέτοιοι παράγοντες είναι η υπέρταση, οι διαταραχές των λιπιδίων του αίματος, το κάπνισμα και ο διαβήτης. Η ανίχνευση των παραγόντων αυτών είναι εύκολη, η τροποποίηση τους όμως συχνά αποτυγχάνει επειδή απουσιάζουν συστήματα τακτικής παρακολούθησης και εξειδικευμένης φροντίδας για την ενίσχυση και υποστήριξη της ατομικής προσπάθειας αλλά και επειδή είναι ελλιπής η στοχευμένη ιατρική δράση.

 

Η κατάσταση στη χώρα μας

Ειδικότερα στη χώρα μας, υστερούμε στην πληθυσμιακή στρατηγική που βασίζεται αφενός σε ενημερωτικές καμπάνιες για την προαγωγή της επίγνωσης και ενεργοποίησης του κοινού στη λήψη των κατάλληλων μέτρων όπως διατροφικών, διακοπής καπνίσματος, αύξησης σωματικής δραστηριότητας και αφετέρου στην ανάπτυξη σχετικών δράσεων (π.χ. ετικέτες στις συσκευασίες τροφίμων, αντικαπνιστική επιτήρηση).

 

Η στόχευση της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Υγείας όπως προσδιορίστηκε στην αρχή του κειμένου αυτού, έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία για τον εξής λόγο:

Η επιδίωξη της πολιτείας να ελέγξει την φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη ιατρικών τεχνολογιών θα αποβεί σε βάρος της ποιότητας της περίθαλψης εάν περιοριστεί σε διοικητικά μόνο μέτρα. Μπορεί να επιτύχει μόνο εάν βασιστεί σε επιστημονικά ορθές επιλογές των γιατρών, οι οποίες όμως απαιτούν ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη και αντικειμενική γνώση, που παρά την πληθώρα επιμορφωτικών εκδηλώσεων, δεν παρέχεται σε όλους. Ως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες που συντάσσουν επιστημονικές ενώσεις, παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους, δεν απαντούν πάντοτε σε όλα τα ερωτήματα, ενώ οι διαφορές μεταξύ τους και η διαφοροποίηση τους από χρόνο σε χρόνο δημιουργούν σύγχυση. Επί πλέον η μεταφορά των κατευθυντήριων οδηγιών στη πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολη. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει η νέα επιστημονική εταιρεία, βασιζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της προκατόχου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης.