Τα αντιυπερτασικά φάρμακα σχετίζονται με τον κίνδυνο κατάθλιψης;

2279

Οι καταθλιπτικές και οι διπολικές διαταραχές προδιαθέτουν σε αθηροσκλήρωση ενώ από την άλλη υπάρχουν ενδείξεις από πειραματόζωα, επιδημιολογικές και γονιδιακές μελέτες ότι τα συνηθισμένα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορούν να επιδράσουν στην παθογένεια ή στην εξέλιξη των ψυχικών διαταραχών. Επίσης, τα άτομα με κατάθλιψη έχουν 1.3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν υπέρταση.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Hypertension (http://hyper.ahajournals.org/ ) αναλύθηκαν τα δεδομένα 144.000 ατόμων με υπέρταση , οι οποίοι έπαιρναν ένα αντιυπερτασικό φάρμακο (μονοθεραπεία). Εξετάσθηκε κατά πόσο τα άτομα αυτά νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομείο για ψυχικές διαταραχές σε χρονικό διάστημα 5 ετών. Τα άτομα που έπαιρναν θεραπεία με φάρμακα του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης, δηλαδή ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης ή αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης, είχαν τη μικρότερη πιθανότητα να νοσηλευθούν για κατάθλιψη. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πιθανότητα είχαν τα άτομα που έπαιρναν αντιυπερτασική θεραπεία με β αποκλειστές ή με ανταγωνιστές ασβεστίου. Η 5η κατηγορία αντιυπερτασικών, τα διουρητικά, ήταν ουδέτερα και είχαν την ίδια πιθανότητα νοσηλείας με τα άτομα που δεν έλαβαν καθόλου αντιυπερτασική θεραπεία.

Φυσικά, περισσότερη έρευνα χρειάζεται πάνω σε αυτό το θέμα και κανείς δεν πρέπει να διακόψει τη θεραπεία του με βάση αυτό το αποτέλεσμα.

Βιβλιογραφία

AH. Boal, et al. Monotherapy With Major Antihypertensive Drug Classes and Risk of Hospital Admissions for Mood Disorders. Hypertension. 2016;68:00-00. (http://hyper.ahajournals.org/content/early/2016/10/10/HYPERTENSIONAHA.116.08188